Det stora fastighetsdilemmat

De sista dagarna har jag gått funderat över husförsäljningsstatistiken. Patetiskt tänker ni. Kunde inte hålla med mer. Jag lever ett patetiskt liv. Bara för att göra era liv lika patetiska ska jag släppa in er i min hjärna.

Håll i er för här kommer det att hagla diagram.

Statistiken är från USA men fenomenet gäller generellt sett hela västvärlden. I takt med att konjunkturen vänt, först i USA och sedan Europa, har de olika indexen återhämtat sig och visat styrka. Det gäller inte riktigt konsumtionen av boende.

I veckan kom S&P/Case-Shiller Index, som visar hur huspriserna utvecklas i USA. Priserna börjar komma upp generellt sett. Situationen är jämförbar i t ex UK och Sverige. Det här är som det ska. Bättre ekonomi och gladare konsumenter leder till att fler beslutar sig för att köpa ny bostad. Eller?

Nej, så är det inte. Försäljningen av nyproducerade bostäder ligger inte ens på en tredjedel av peaken i början av 2006 och omsättningen av befintliga hus ligger på drygt hälften och trenden ser dyster ut. Tittar vi sedan på byggloven så indikerar det ingen ökning av byggandet.

Vad är det som händer?

Priserna går upp vilket innebär att konkurrensen bland köparna har ökat men utbudet hänger inte på. Det här kan bero på att det är dyrt med nyproduktion eller att fastighetskrisen 2008 är allt för smärtsam för husindustrin.

Ett annat skäl är lånefaktorn. I USA lånar man vanligtvis på 30 år när man ska köpa bostad. Är räntan för hög?

Nix pix! Låg ränta och den kommer att gå upp, vilket inte gör situationen bättre. Trots detta ingen direkt effekt på lånen trots ökade priser.

Det är inte så konstigt. Ända sedan kraschen 2008 har regelverket för utlåning och kreditgivning till konsumenter exploderat. Kraven på bankerna har hela tiden ökat och kreditriskerna i låneportföljerna har pressats ned. Nedan ser ni andelen bostadslån som inte återbetalats senaste 30 dagarna i USA.

Kraven på kontantinsatser ökar hela tiden och så även kraven på disponibel inkomst. Om GD på Finsansinspektionen Martin Andersson får som han vill ska man köpa sitt boende kontant…och samtidigt ha ett par årslöner i buffert.

Det finns såklart en sundhet i att man bara konsumerar det man har råd till men det löser ju inte situationen för förstagångsköpare. Inflyttandet till storstadsregioner fortsätter och därmed lär priserna fortsätta upp. Enligt trenden som identifieras här, i kombination med ett mindre utbud. Så hur gör då våra barn? Förväntar sig att föräldrarna cashar upp eller bor i tält?

Den enda logiska lösningen är hyresrätter. Om den politiska viljan saknas så lär vi se en boost på den privata hyresrättsmarknaden. Om stora delar av befolkningen saknar möjlighet att bära den långa kreditrisken så finns det alltid någon som är villig.