Hur ökar man BNP? Fråga Italien!

Ditt land haltar med BNP-tillväxten. Vad ska man göra? Några idéer?

Man inkluderar droger, prostitution och så småningom smuggling!

Berlusconi tänker ni? Nix pix, han jobbar på ett ålderdomshem utanför Milano. Premiärministern heter nu Matteo Renzi och är demokrat. Italien kommer därmed att öka BNP med ca 1%. För Sverige skulle siffran vara ca 4-5%.

Storyn hade varit bra om det bara hade varit Italien som agerat på det här sättet. Ungern har adderat droger och prostitution sedan 2009, Spanien sedan i år. Detsamma gäller för UK, Grekland och Polen. USA har ett bidrag på 500 miljarder dollar från ”intagibles”.

Hemskt? Nja BNP ska ju inbegripa alla varor och tjänster i ett land. Problemet är väl snarare hur man räknar fram summan.

Det här är ett led i EU-harmoniseringsarbete. I vissa länder är t ex prostitution legal och ingår redan i BNP. För att kunna jämföra på rättvisa villkor vill man nu införa en gemensam standard.

Det finns även en annan rättviseaspekt. Medlemsländerna betalar bidrag till EU utifrån BNP. Ju högre BNP desto högre bidrag. Det innebär att vissa länder vill inkludera aktivitet i den grå ekonomin, andra inte.

Sensmoralen av detta är att alltid vara ifrågasättande och kritisk till all statistik som publiceras. Ett bra exempel på detta är Kina. Den kinesiska exporten föll med 18,1% på årsbasis i februari. Lite oförklarliga siffror om det inte vore för att kinesiska exportörer använt sig av falska fakturor i syfte att spekulera i valutan, Yuan. Tror vi.

Inköpschefsindex som kom i början av maj såg väl ganska ok ut från National Bureau of Statistics of China.

Stabel and sound, right! Så här ser grafen ut som HSBC sammanställer.

Jag skulle även ta den statistiken med ett lass salt. Det bygger på frivilligt lämnade uppgifter från kinesiska företag och man kan misstänka att det kan finnas en uppblåst optimism i siffrorna, byggd på rädsla av att uppfattas som regimkritisk.

"Se non è vero è ben trovato"

Italienska och fritt översatt – Är det inte sant, är det bra påhittat.