Japansk handelsbalans och energiproblem

Siffrorna över Japans handelsbalans kom i natt. Exporten ökade, vilket såklart är positivt men det gjorde även importen och balansen försämrades.

Energibehovet

Boven bakom den negativa balansen är fortfarande Japans energiförsörjning efter att man stängde ned samtliga 48 reaktorer 2011. Det som hände i Fukushima är fruktansvärt men det är svårt att se hur man långsiktigt kan lösa sina problem utan kärnkraft.

Återstarten av reaktorer är på gång men det visar sig ta längre tid än väntat. Sendai är sannolikt det kärnkraftverk som kommer att startas först. De har nu klarat av de tuffare säkerhetskraven och förra månaden klarades de sista testerna. Det återstår nu en del pappersarbete och det är tydligen mer krångligt än vad det låter. Det troliga är att starten dröjer till 2015. Det finns kanske större problem än pappershantering. Japan har sagt att det slutgiltiga beslutet ska fattas av lokala myndigheter. Efter Fukushima lär det inte vara ett poppis lokalt beslut att fatta.

Förluster i Elsektorn

Under tiden drabbar detta Elsektorn. Bolagen här har ackumulerat förluster på 34 miljarder USD under de här 3 åren. Man har nu begärt att få höja elpriserna med 17 % i höst. Inget av ovanstående är positivt för den japanska konkurrenskraften eller för det som jag anser vara Japans största problem – den inhemska köpkraften.  Reallönenivån är nere på rekordlågt territorium och ökade elpriser kommer inte att göra Nippon gladare.

Ekonomiskt handelsutbyte minskar sannolikheten för militära konflikter

Analyserar man handelsbalansen vidare så kan man se att Kina nu passerar USA som det land Japan exporter mest till. Nu är det Kina som är vinnare då den japanska importen från Kina är betydligt större än exporten. Jämför man med Nordamerika så importerar Japan dubbelt så mycket från Kina.

Kina är viktigt för Japans ekonomi men motsatsen är än mer påtaglig. Med tanke på sista tidens incidenter i samband med Kinas långsiktiga strategi att breda ut sig militärt i Sydostasien så är det faktiskt lite märkligt. Ett haveri i handelsutbytet mellan länderna skulle vara extremt kostsamt för framför allt Kina och det är egentligen den enda orsaken till att militära konflikter inte är särskilt troliga mellan länderna. Det betyder definitivt inte att fler incidenter kommer att äga rum. Tvärtom är det säkert som amen i kyrkan.