Winner or loser?

Du är intresserad av att placera pengar i aktier. Du har inte tid, kompetens eller lust att göra det själv. Hur gör du?

Ska du välja ut en aktiefond och låta förvaltaren köpa och sälja aktier åt dig? Låter rimligt.

Hur väljer du rätt fond då?

Du väljer ut den fonden som gått bäst det senaste året. Den som lyckats bäst det gångna året har väl bättre chans att lyckas de kommande tolv månaderna? Det låter både logiskt och rimligt.

FEL!

S&P Dow Jones Indicies visar i en nysläppt rapport att det är helt fel statistiskt. I det här fallet har man gått igenom 2862 st aktivt förvaltade amerikanska aktiefonder.

Efter ett år följer man den övre kvartilen, dvs de 25% av fonderna som presterat bäst.

Efter fem år är det två fonder(eller 0,28%) av 715 som finns kvar bland topp 25%.

Redan efter fyra år är du en total ”loser” statistiskt. En storbolagsfond (Large-Cap) finns då kvar och inte en enda av de fonder som förvaltar medelstora bolag (Mid-Cap).

Tittar man på topp 50% så är fanns lite drygt 3% av storbolagsfonderna kvar på övre halvan efter 5 år.