Hur får man ut det bästa av de skickligaste?

Anta att du skulle välja ut 10 olika aktier att investera i, dvs aktier som du bedömer har de bästa förutsättningarna att generera en god avkastning. Vilka aktier skulle du välja och vad skulle du basera dina köp på?

Vi på Fondly skulle göra följande. Vi skulle använda oss av de bästa och de skickligaste förvaltarna och saminvestera med dem i deras mest lovande aktieinvesteringar.

När de skickligaste förvaltarna (se FondlyRating) oberoende av varandra väljer ut sina mest lovande aktier så visar det sig först i ett senare skede om deras aktier antingen blev en god eller en dålig investering. Tyvärr vet ingen på förhand hur den framtida utvecklingen kommer att bli för de enskilda innehaven! Förvaltaren får helt enkelt hoppas att deras aktieinvesteringar blir en god affär.

Däremot finns det en mycket intressant iakttagelse som vi på Fondly följt över en lång tid. Vi har konstaterat att skickliga förvaltares mest lovande aktieinvesteringar (dvs deras high conviction innehav) aggregerat över tid till stor grad överträffar massans avkastning. Dvs om vi aggregerar de mest lovande innehaven från de främsta förvaltarna så ökar vi förutsättningarna och sannolikheten signifikant för att generera en avkastning som överträffar massan över tid.

För Er som känner oss på Fondly så är ovanstående inget nytt men för Er övriga som inte följt oss sedan tidigare så tänkte vi att vi delar med oss av våra privata investeringar och analyser.

Sedan en tid tillbaka har vi öppet redovisat våra studier avseende svenska förvaltare och deras yrkesskicklighet. Vi publicerar månadsvis betygsättningar av enskilda förvaltare och fonderna de förvaltar. Analysen bygger på en djupgående ekonometrisk och kvalitativ analys för att på det sättet utröna vilka förvaltare som är de skickligaste utövarna och vilka som har den största sannolikheten att generera en avkastning som överträffar massan över tid.

Denna analys gör vi för att hjälpa, inspirera och guida småsparare och professionella investerare att spara/investera på ett mer ekonomiskt hållbart sätt och för att främja det individuella sparandet.

Vi har alldeles nyligen uppdaterat vår svenska aktieportfölj som vi tror skulle vara till nytta för de av Er som har ett stort intresse för aktieinvesteringar. Den aktuella aktieportföljen som består av 10 aktier har i år haft en exceptionellt fin avkastning. Med en avkastning på 94,8% i år så har aktieportföljen slagit de enskilda förvaltarnas breda aktieportföljer (fonder) med råge. Kort och gott kan vi säga att gruppen skickliga förvaltare tillsammans överträffar den stora massan avseende avkastning signifikant samt även överträffar de enskilda skickliga förvaltarnas aktieportföljer (fonder).

Vår tanke med Topp 10 Sverige är att den skall betraktas som en inspirationskälla för ett eget sparande. För tillfället presenterar vi endast vår teoretiska portfölj som består av svenska aktier, som är likaviktad, balanseras om månadsvis och som inte tar hänsyn till utdelningar. Notera att Topp 10 Sverige inte skall betraktas som rådgivning utan endast som inspiration för att främja det individuella sparandet.

Läs mer på FondlyNews

/PPMdoktorn