Britannia rules!

UK håller ihop bitarna.

Ja ni har säkert noterat all skön statistik från UK. Bra BNP-tillväxt, fart på arbetsmarknaden och mycket bra signaler från inköpschefsindex.

Idag kom Consumer Price Inflation och den landade på 1,8 % (12 månader). Det ger en ganska fulländad ekonomisk bild av UK idag. Till skillnad mot övriga Europa har man bra kontroll över inflationsnivåerna och legat i ett område kring, och en bit över, 2 % en längre tid.

Varför är då en inflation på 2 % bra?

Många av oss har växt upp med en negativ laddning till termen inflation. Att priserna går upp i affärerna kan väl inte vara bra?

Den moderna synen på inflation bygger på iakttagelser av vad som händer i ekonomier med olika nivåer av inflation samt centralbankernas möjlighet att kunna stimulera.

Det finns två huvudsakliga skäl till inflationsmålet på 2 %. När inflationen är noll eller rent utav negativ (deflation) så stimuleras sparandet. Det innebär att konsumenterna konsumerar mindre och lånar mindre, vilket inte ger någon ekonomisk tillväxt. Nu skulle man kunna sätta en negativ ränta men det leder bara till att medborgarna tar ut sina pengar och lägger i madrassen. Så inget vidare. Med en inflationsnivå kring 2 %, skapas det därmed ett utrymme för centralbankerna att sänka räntan för att vi ska shoppa loss.

Det andra skälet är löner. Ett sätt att få igång en ekonomi är att under en tuff period sänka reallönerna för att skapa sig konkurrensfördelar. Att sänka de nominella lönerna (antalet kronor du får i lönekuvertet) är extrem svårt praktiskt. Genom att istället frysa löner och därmed reellt minska lönekostnaderna får man samma effekt. Enkelt va? Nja inte riktigt. Om reallönerna minskar samtidigt som priserna ökar för mycket, kommer den inhemska köpkraften att minska vilket sin tur innebär att den nationella konsumtionen avtar. Så reallöneminskningar kan vara ett sätt att få igång export men över tid funkar det mindre bra.

Nu diskuteras det snarare att ännu högre inflationsnivåer skulle vara ”the shit”. I USA diskuterar man nivåer på 2,5 % men jag har hört de som sticker ut hakan och eftersträvar nivåer upp mot 4 %.