Dags för tillväxtmarknader(EM) under Q3?

Grafen ovan visar hur industriproduktionen i utvecklade ekonomier (röd) och EM (blå) utvecklats sedan 1995.

Som ni ser finns en tydlig korrelation. Det är ju inte konstigt. Om de utvecklade ekonomierna(DM) går bra så behöver det produceras mer. EM har brutit igenom en gång under slutet av 1997 men ligger annars klart över DM. Sedan början av 2013 har vi sett en klar produktionstillväxt i DM medan EM haft en negativ utveckling sedan 2010. Fundamentalt finns det inga indikationer på att produktionen skulle avta i DM, vilket talar för ett trendbrott för EM.

Det finns såklart fler skäl. Värderingen på aktier i DM har börjat nå historiskt höga nivåer medan EM tvärtom ligger på låga nivåer. Även fondflödesmässigt börjar vi skönja tendenser på ett återuppväckt intresse.

Som jag skrivit tidigare, breda index på EM är passé. Kina, Brasilien och Ryssland är marknader jag skulle undvika i nuläget. I Indien har vi sett ett rally sedan Mondi sett ut att bli en vinnare i valet. Nu hoppas alla indier på en ”Abe-effekt” på den indiska ekonomin. Det återstår ju att se i praktiken och det kan mycket väl bli en rekyl tillbaka.