Inget drag i Draghi!

Det är inte lätt att se så mycket super i Mario nu för tiden. Mario Draghi och ECB hade inget nytt att komma med efter förra veckans möte. ”Wait and see” strategin kanske är rätt om målsättningen är att undvika att göra fel. I min värld är det bättre att fatta beslut än att fegt avvakta. Är de fel omvärderar man och fattar nya.

Trycket på en aktiv penningpolitik ökar och det finns skäl till det. Inflationen är crappy i Eurozonen. Om man väljer att titta på ”core inflation” (exklusive mat och energi som har en tendens att röra sig kraftigt) så ser man en tragisk utveckling de senaste två åren.

Lägger man sedan till den historiskt starka euron relativt dollarn så blir det inte roligare. Euron har ökat 8% sedan juli förra året relativt dollarn.

Visst har vi sett en vändning i Europa med positiva signaler men det finns mycket att önska. Tittar man på kommande vinster så blir inte betyget godkänt. Sysselsättning haltar, trots en rörelse i rätt riktning. Snittet för Eurozonen ligger på 11,8%, att jämföra med USAs 6,3%.

Stimulans behövs. Ett stödköpsprogram (QE) som man använder sig av i USA, UK och Japan skulle vara ett sätt. Här har Draghi velat fram och tillbaka. Han är noga att säga att det kan bli aktuellt men de sista dagarnas pressuttalande indikerar att det inte blir aktuellt om inget extremt negativt skulle dyka upp.

Så sänkt ränta i juni då? Det är vad en majoritet av analytiker tror och allt annat vore korkat.

Utöver dessa alternativ kommer man nog att använda sig av en negativ ”deposit rate”, vilket innebär att bankerna får betala för att ha cash hos ECB över natten. Tanken är då att man istället tvingas låna ut till konsumenter och företag.

En annan stimulans som är sannolik är LTRO (long-term loans) till SME (small- and medium-sized enterprises). Problemet är den ambivalens som råder här (globalt fenomen). Man vill att utlåningen ska öka för att stimulera ekonomin. Samtidigt har de senaste årens ändrade lagstiftning i banksektorn inneburit att kraven på låntagarna höjts. Man accepterar helt enkelt inte den kreditrisk bankerna tagit tidigare. I praktiken innebär det att endast företag som inte har behov av att låna får det. Det är den här utvecklingen som också drivit företagsobligationsmarknaden för High Yield-bolag senaste åren.

Kom igen nu Draghi! Dags att rocka på.