Nyhetsbrev januari 2019

Bra start på året!
 

Börserna fick en flygande start på det nya året! Nästan lite för bra och i år har börserna nu redan stigit med en bra årsavkastning... 

De senaste månaderna har marknaderna pendlat kraftigt, stora nedgångar ena månaden och månaden efter kraftiga uppgångar. Detta mönster signalerar osäkerhet. Och vi har ett antal osäkerhetsfaktorer framöver såsom nedstängningen av statsapparaten i USA, BREXIT och handelsavtal mellan USA och Kina. Dessutom har vi en vikande konjunktur...

 

Hur detta skall sluta vet ingen men mönstret med stora svängningar i marknaden kommer säkert att fortsätta innan man kan se en lite mer långsiktig riktning. Tills dess råder stor försiktighet. 

   
Både den korta och långa trenden är nu negativ, läs mer på www.bullorbear.se. På www.sparkalkylatorn.se räknar du på ditt sparande.
 
Trendportföljen blev bäst denna månad med +7,5%.
 
 
Fondbyten
Fondbyte denna månad!
 

Resultat
I december har PPMdoktorns PPM-modellportföljer haft följande utveckling:
Trend: +7,5% 
Tillväxt: +6,2% 
Försiktig: +2,6%
 
Observera att vissa variationer kan förekomma i modellportföljernas utveckling jämfört med din egen eftersom dessa inte tar hänsyn till den långa bytestiden hos pensionsmyndigheten.se.


Vill du avsluta din prenumeration på PPMdoktorns nyhetsbrev så gör du det direkt på förstasidan.


/PPMdoktorn