Nyhetsbrev juli 2019

Fortsatta svängningar!
 

Juli brukar vara en stabil och bra börsmånad. I år blev det dock annorlunda då den blev mycket turbulent och svängig. Till sist slutade OMXS30 på svagt minus. En bidragande orsak är årets andra rapportperiod. Kvartalsrapporterna som kom in överraskade på nedsidan och blev ett kvitto på att konjunkturen nu håller på att vika ned.

 

Förutom konjunkturoro i samband med kvartalsrapporterna så spelar såklart oroligheterna i Iran också in.

 

I år så kan vi alltså konstatera att talesättet "Köp till sillen och sälj till kräftorna" inte stämde...

   
Både den korta och långa trenden är nu negativ, läs mer på www.bullorbear.se. På www.sparkalkylatorn.se räknar du på ditt sparande.
 
Tillväxtportföljen bäst denna månad med +4,4%.
 
 
Fondbyten
Inget fondbyte denna månad!
 

Resultat
I juli har PPMdoktorns PPM-modellportföljer haft följande utveckling:
Trend: +3,1% 
Tillväxt: +4,4% 
Försiktig: +0,2%
 
Observera att vissa variationer kan förekomma i modellportföljernas utveckling jämfört med din egen eftersom dessa inte tar hänsyn till den långa bytestiden hos pensionsmyndigheten.se.


Vill du avsluta din prenumeration på PPMdoktorns nyhetsbrev så gör du det direkt på förstasidan.


/PPMdoktorn