Nyhetsbrev mars 2018

Är det en trendvändning vi ser?
 
Månaden har fortsatt ner och vi ställer oss nu frågan om det är starten på en lite längre trend ner vi nu ser. Främst är det oro för höga tullar i USA och ett påföljande handelskrig som fått börserna på fall. Konjunkturen är dock fortsatt stark men räntehöjningar står för dörren och speciellt de amerikanska börserna har en lång period av uppgångar bakom sig. Dessutom är det så att vi snart går in i sommarhalvåret, en period av året som statistiskt sett brukar vara något svagare än vinterhalvåret. 
 
Statistik är trots allt bara statistik och behöver dock inte betyda något men som vi tidigare sagt, det finns många varningssignaler nu så det gäller att navigera försiktigt på börserna.
 
Vi lutar oss tillbaka och följer vår tekniska analysmodell som får avgöra när det blir köpläge på börserna igen...
 
Observera att månadssparande är kanske det bästa och enklaste för den långsiktiga investeraren. Då sprider man ut sina inköp både när börsen står lågt och högt...
 
Både den korta och långa trenden är nu negativ, läs mer på www.bullorbear.se. På www.sparkalkylatorn.se räknar du på ditt sparande.
 
Tillväxtportföljen blev bäst denna månad med -0,8%.
 
 
Fondbyten
Inget fondbyte denna månad!
 
 
 Resultat

I mars har PPMdoktorns PPM-modellportföljer haft följande utveckling:
Trend: -3,1% 
Tillväxt: -0,8% 
Försiktig: -0,9%
 
Observera att vissa variationer kan förekomma i modellportföljernas utveckling jämfört med din egen eftersom dessa inte tar hänsyn till den långa bytestiden hos pensionsmyndigheten.se.


Vill du avsluta din prenumeration på PPMdoktorns nyhetsbrev så gör du det direkt på förstasidan.


/PPMdoktorn