Strategi för PPM

Allmänt

Vår strategi är att i största möjliga mån placera PPM-kapitalet i aktiefonder. Riskerna med detta är stora men kompenseras med goda möjligheter till hög avkastning. Stora svängningar upp och ner kan dock förekomma! Riskerna minimeras genom att insättningarna till PPM sker kontinuerligt varje år, sparandet pågår under mycket lång tid samt att vi alltid använder 5 fonder fördelade på olika marknader. Säkrare placeringar som räntefonder kan dock komma att användas under kortare perioder med breda nedgångar på världsmarknaden.

Vi försöker att i ett tidigt skede fånga upp både kortsiktiga och långsiktiga trender i världsekonomin och sedan styra våra fondval efter detta. Generellt sett är vi positiva till världens tillväxtmarknader eftersom det är troligt att dessa länder kommer att utvecklas snabbare än många etablerade marknader. 

Metod

Fondvalen sker enligt en under flera år utvecklad metod. Metoden bygger på att vi kontinuerligt arbetar med att begränsa PPM-utbudet till ett mindre antal fonder med duktiga förvaltare, bra spridning och fin historik. Utifrån detta urval plockar vi sedan fonder till våra fem PPM portföljer.

Mål

Vårat mål är att nå en årlig genomsnittlig tillväxt på 15% för alla våra portföljer. Detta är ett mål, inget löfte! Det kan bli både högre och lägre enskilda år. Dessutom skall det vara enkelt att följa alla våra portföljer.

De senaste åren har varit ovanligt bra, det enda man vet med säkerhet är att börsen kommer att gå både upp och ner. Det är viktigt att man ser förvaltningen av sina PPM-pengar i ett långsiktigt perspektiv, de flesta i PPM-systemet har ganska många år kvar till pension.